Informatieplicht

Let op, u heeft nog maar 2 maanden om aan de Informatieplicht te voldoen!

Voor 1 juli 2019 moet er een Energierapport worden ingediend bij de overheid. Voldoet uw bedrijf per 1 juli 2019 niet aan de informatieplicht? Dan kan het bevoegd gezag u een dwangsom opleggen.

Wat betekent dit voor uw onderneming en wie maakt het Energierapport Informatieplicht?

Lees meer op https://energiebesparingsplicht.nl/informatieplicht/ Don`t copy text!