informatieplicht

Informatieplicht Energiebesparing

Voor 1 juli 2019 moest er een Energierapport worden ingediend bij de overheid. Voldoet uw bedrijf per 1 juli 2019 niet aan de informatieplicht? Dan kan het bevoegd gezag u een dwangsom opleggen.

Wat staat er in dit rapport?

  • Hoe energie(on)zuinig zijn het gebouw en de energie verbruikende zaken in het gebouw zoals machines, koel- en verwarmingsinstallaties, ICT, koelcellen, ovens etc.?
  • Welke energiebesparende maatregelen (EML) met een terugverdientijd van 5 jaar zijn er al voltooid?
  • Welke energiebesparende maatregelen (EML) met een terugverdientijd van 5 jaar worden de aankomende jaren uitgevoerd/ toegepast?

Alsnog rapporteren informatieplicht

Vul via www.energiebesparingsplicht.nl uw gegevens in en wij helpen u met de nog te ondernemen stappen!Don`t copy text!