quick scan 2

Energiebesparingsplicht Quick Scan

Controleer welke verplichtingen er voor uw onderneming gelden: https://energiebesparingsplicht.nl/quick-scan/

Wij hebben alle bestaande informatie rondom de nieuwe wetten en regels voor u verzameld en gefilterd. Na het invullen van de Quick Scan ontvangt u van ons een uniek handboek waarin aangegeven wordt welke Erkende Maatregelen (EML) voor uw onderneming gelden en welke stappen u concreet dient te ondernemen. Voldoet uw bedrijf per 1 juli 2019 niet aan de informatieplicht? Dan kan het bevoegd gezag u een dwangsom opleggen.Don`t copy text!