quick scan

Energiebelasting 2022

Wist u dat … teruggaaf van energiebelasting mogelijk is bij meerdere onroerende zaken achter één aansluiting?

Per aansluiting wordt een belastingvermindering toegepast over de verschuldigde energiebelasting voor de levering van aardgas en elektriciteit aan een verbruiker. Deze wettelijke regeling roept problemen op als er op één aansluiting meer dan één onroerende zaak is aangesloten. Denk hierbij aan bedrijfsverzamelgebouwen, woongroepen, studentenhuizen en overige verhuur. Daarom is het redelijk dat voor de toepassing van de belastingvermindering rekening wordt gehouden met het aantal zelfstandige onroerende zaken “achter één aansluiting”. Dit gebeurt in de vorm van een teruggaafregeling.

Wij helpen u graag!
Als u vrijblijvend meer informatie wenst, dan kunt u een e-mail zenden naar info@energiebesparingsplicht.nl of door te bellen met 074-2504552.Don`t copy text!