Header-Energiebesparingsplicht

DEADLINE ENERGIE-AUDIT 31-12-2020

De auditplicht betreft een gedetailleerd overzicht van alle bestaande energiestromen binnen de onderneming. Er zijn nog steeds (te) veel bedrijven en instellingen die de EED Energie-audit nog moeten regelen!

Om een betrouwbaar beeld te geven van het energieverbruik en mogelijke besparingsmaatregelen, moet dit overzicht volgens de richtlijn proportioneel en voldoende representatief zijn. Dit proces neemt derhalve tijd in beslag. Wacht niet te lang en bekijk nu welke verplichten voor u gelden en hoe wij u kunnen helpen aan deze verplichtingen te voldoen!Don`t copy text!