In 2023 geldt de Energielabel-C verplichting voor kantoren groter dan 100m² Per 1 januari 2023 moet elk kantoor groter dan 100m² minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een Energie-Index van 1,3 of beter. Voldoet het pand dan niet aan de eisen, dan mag u het pand per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit. Het bevoegd gezag treedt als handhaver op bij overtreding van de Energielabel C-verplichting. Het......

Wist u dat … teruggaaf van energiebelasting mogelijk is bij meerdere onroerende zaken achter één aansluiting? Per aansluiting wordt een belastingvermindering toegepast over de verschuldigde energiebelasting voor de levering van aardgas en elektriciteit aan een verbruiker. Deze wettelijke regeling roept problemen op als er op één aansluiting meer dan één onroerende zaak is aangesloten. Denk hierbij aan bedrijfsverzamelgebouwen, woongroepen, studentenhuizen en overige verhuur. Daarom is het redelijk dat voor de toepassing van de belastingvermindering rekening......

Niemand kan in Nederland een lopende overeenkomst zonder kosten annuleren om elders een veel goedkopere deal vast te leggen. Zowel energieleveranciers als afnemers dienen lopende overeenkomsten volledig uit te dienen. Daarnaast hebben we te maken met de grootste energiecrisis sinds de Tweede Wereldoorlog. De huidige energietarieven zullen dus zeer waarschijnlijk fors hoger zijn dan de tarieven die zijn vastgelegd in de periode voor de crisis. Ons advies: gebruik uw gezonde verstand! Netwerk Nederland komt op......

U kunt het rapport laten maken door een gespecialiseerde inspecteur. De inspecteur komt naar uw bedrijf toe om het gebouw en alle energieverbruikende installaties in kaart te brengen. Samen met de inspecteur worden de energie verbruikende installaties in kaart gebracht. Alle bevindingen worden in een Energierapport geplaatst en bij de verantwoordelijke afdeling van de overheid ingediend. Het inhuren van een gespecialiseerde inspecteur is niet verplicht. Bedrijven met genoeg (technische) kennis over de Energiebesparingsplicht en de......

Per 1 januari 2023 moet elk kantoor groter dan 100m² minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een Energie-Index van 1,3 of beter. Voldoet het pand dan niet aan de eisen, dan mag u het pand per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit. Het bevoegd gezag treedt als handhaver op bij overtreding van de Energielabel C-verplichting. Het bevoegd gezag is meestal de gemeente waar het kantoorgebouw staat. Check......

Vanaf 2023 worden bedrijven en instellingen verplicht om, naast energiebesparende maatregelen, ook maatregelen te treffen die leiden tot vermindering van CO2-uitstoot. Dit is een uitbreiding van de al sinds 1993 bestaande Energiebesparingsplicht. Het is van groot belang dat u als ondernemer een goed CO2-reductieplan heeft welke voldoet aan de nieuwste wetten en regels. Ook heeft u iemand nodig die tijdens de controles voor uw belangen opkomt. Wij helpen u graag! Als u vrijblijvend meer informatie......

Voor de meeste zakelijke gebouwen kunt u het aankomend jaar al te maken krijgen met de Energielabelplicht. Met dit energielabel wordt duidelijk gemaakt hoe energie(on)zuinig een gebouw is. De energieprestatie van een gebouw moet worden vastgesteld met de nieuwe bepalingsmethode NTA8800. Een energielabel voor zakelijke gebouwen mag uitsluitend worden vastgesteld door een speciaal gecertificeerde specialist. Deze zal op uw locatie(s) de energieprestatie van uw gebouw(en) vaststellen. Indien gewenst, kan er worden aangeven met welke energiebesparende......

Elke onderneming moet verplicht verduurzamen. Het afgelopen jaar heeft de overheid de controles hierop verscherpt. We hebben moeten constateren dat de manier waarop er wordt gecontroleerd tot ongewenste situaties kan leiden. Ondernemers worden regelmatig gedwongen om de energiebesparende maatregelen sneller uit te voeren dan dat er wettelijk is vereist. Tevens wordt er onvoldoende rekening gehouden met de financiële gevolgen van de coronacrisis. We zien grote verschillen per regio, waardoor er een oneerlijke markt dreigt te......

Wilt u als mkb-ondernemer energie besparen en meer verduurzamen? De Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) helpt u daarbij. Met deze subsidie kunt u een gespecialiseerde adviseur inhuren voor energieadvies op maat. Het energieadvies geeft u inzicht in het verder verduurzamen van uw onderneming en/of wagenpark. Ook geeft de SVM subsidie voor de ondersteuning bij het uitvoeren van een of meer maatregelen uit dat advies. De overheid wil mkb’ers met deze subsidie ondersteunen om te verduurzamen vanwege......

Wist u dat … teruggaaf van energiebelasting mogelijk is bij meerdere onroerende zaken achter één aansluiting? Per aansluiting wordt een belastingvermindering toegepast over de verschuldigde energiebelasting voor de levering van aardgas en elektriciteit aan een verbruiker. Deze wettelijke regeling roept problemen op als er op één aansluiting meer dan één onroerende zaak is aangesloten. Denk hierbij aan bedrijfsverzamelgebouwen, woongroepen, studentenhuizen en overige verhuur. Daarom is het redelijk dat voor de toepassing van de belastingvermindering rekening......

Om voor uw eigen opgewekte zonne-energie de juiste vergoeding te ontvangen, moet er soms een aanvullende overeenkomst worden vastgelegd. Indien u in de afgelopen periode zonnepanelen heeft geïnstalleerd, is het van groot belang dat u dit zo spoedig regelt met een energieleverancier. Zo kunt u ervoor zorgen dat de rechtmatige vergoedingen aan uw onderneming worden toegekend. Wij helpen u graag! Als u vrijblijvend meer informatie wenst, dan kunt u een e-mail zenden naar info@energiebesparingsplicht.nl of......

Welke wijzigingen zijn er op het gebied van klimaat, energie en natuur? Bekijk op https://ondernemersplein.kvk.nl/wetswijzigingen-1-januari-2021/ onder andere de volgende wetswijzigingen per 01-01-2021; • Hoger ODE-tarief voor gas en elektriciteit • CO2-heffing voor de industrie • Geen motorrijtuigenbelasting voor elektrische bestelauto tot 2025 • Schepen op Noordzee moeten milieuvriendelijker...

Wij wensen u alvast hele fijne feestdagen! Aangepaste openingstijden Ons kantoor is gesloten op vrijdag 25 december t/m zondag 3 januari. Vanaf maandag 4 januari 2021 staat ons team weer voor u klaar om u te helpen met al uw energievragen....

er 1 januari 2023 moet elk kantoor groter dan 100m² minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een Energie-Index van 1,3 of beter. Voldoet het pand dan niet aan de eisen, dan mag u het pand per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit. Het bevoegd gezag treedt als handhaver op bij overtreding van de Energielabel C-verplichting. Het bevoegd gezag is meestal de gemeente waar het kantoorgebouw staat. Check......

Energiebesparingsplicht is de afgelopen jaren fors gegroeid. Om de aankomende jaren verder door te kunnen groeien betrekken we daarom per 1 oktober 2020 een nieuw kantoor aan de Welbergweg 79, 7556PE te Hengelo. Ons nieuwe telefoonnummer is 088-0285275....

Vanaf 1 juli 2019 geldt de informatieplicht voor bedrijven en instellingen. Op grond van de energiebesparingsplicht bent u verplicht alle Energiebesparende Maatregelen (EML) te treffen die een terugverdientijd hebben van 5 jaar of minder. Tussenstand Van de ongeveer 90.000 bedrijven die verplicht zijn om deel te nemen aan de informatieplicht heeft slechts de helft dat ook daadwerkelijk gedaan. De ondersteuning van de handhaving wordt nu aangescherpt! Alsnog rapporteren informatieplicht Voorkom een dwangsom van het bevoegd......

Het kabinet neemt maatregelen om de CO2-uitstoot in Nederland op korte termijn verder terug te dringen. De extra maatregelen worden genomen om te voldoen aan het vonnis in de Urgenda-zaak. Het kabinet houdt daarbij scherp oog voor de gevolgen van de coronacrisis....

De auditplicht betreft een gedetailleerd overzicht van alle bestaande energiestromen binnen de onderneming. Er zijn nog steeds (te) veel bedrijven en instellingen die de EED Energie-audit nog moeten regelen! Om een betrouwbaar beeld te geven van het energieverbruik en mogelijke besparingsmaatregelen, moet dit overzicht volgens de richtlijn proportioneel en voldoende representatief zijn. Dit proces neemt derhalve tijd in beslag. Wacht niet te lang en bekijk nu welke verplichten voor u gelden en hoe wij u......

Vanaf 1 juli 2019 geldt de informatieplicht voor bedrijven en instellingen. Op grond van de energiebesparingsplicht bent u verplicht alle Energiebesparende Maatregelen (EML) te treffen die een terugverdientijd hebben van 5 jaar of minder. Tussenstand Van de ongeveer 90.000 bedrijven die verplicht zijn om deel te nemen aan de informatieplicht heeft slechts de helft dat ook daadwerkelijk gedaan. De ondersteuning van de handhaving wordt nu aangescherpt! Alsnog rapporteren informatieplicht Voorkom een dwangsom van het bevoegd......

De informatieplicht energiebesparing, die sinds 1 juli 2019 van kracht is, heeft een impuls gegeven aan energiebesparing bij bedrijven en instellingen. Ruim 44.000 bedrijfslocaties hebben inmiddels gerapporteerd welke energiebesparende maatregelen zijn uitgevoerd en welke maatregelen nog op de planning staan. De informatieplicht biedt gemeenten en omgevingsdiensten meer inzicht in de energiebesparende maatregelen die bedrijven nemen, waardoor de toezichtstaak effectiever kan worden uitgevoerd. Bedrijven met een auditplicht onder de Energy Efficiency Richtlijn (EED) hadden tot en......

Als ondernemer krijgt u te maken met nieuwe en gewijzigde regels. Hier vindt u een selectie van de regels voor ondernemers die wijzigen of al zijn gewijzigd van 1 oktober 2019 tot en met 1 januari 2020: https://ondernemersplein.kvk.nl/wetswijzigingen/ ...

Veel ondernemers overwegen om te investeren in zonnepanelen. Echter komt het steeds vaker voor dat men in grote delen van Nederland de opgewekte zonne-energie door overcapaciteit niet meer kan terugleveren aan de netbeheerder. Hierdoor ontstaat het risico dat grote investeringen voorlopig geen opbrengsten genereren. Verkopers van zonnepanelen hebben een ander belang dan u als ondernemer. Helaas constateren we steeds vaker dat ondernemers al offertes hebben getekend en subsidies hebben aangevraagd, terwijl er helemaal geen mogelijkheid......

Op dit moment wordt het nieuws gedomineerd door de milieucrisis die Nederland ernstig raakt. De gevolgen van alle maatregelen zullen niet alleen beperkt blijven tot de boeren- en bouwbedrijven. Om te beginnen verhoogt de overheid per 1 januari 2020 opnieuw de energiebelasting op aardgas. Dit betekent dat voor alle bedrijven met een gasaansluiting de gasrekening in 2020 fors duurder gaat uitvallen. We verwachten daarnaast dat de overheid de aankomende tijd met extra maatregelen komt, welke......

U had uiterlijk 1 juli 2019 in eLoket moeten rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft uitgevoerd. LET OP! Heeft u een bedrijf met een energie-auditplicht (EED)? Het is mogelijk dat u, naast de informatieplicht energiebesparing per Wm-inrichting, ook een EED-auditplicht heeft voor uw gehele onderneming. De EED-plicht is afhankelijk van een aantal factoren zoals het aantal werknemers, de omzet en het balanstotaal. In dit geval rapporteert u voor de informatieplicht energiebesparing uiterlijk op 5 december......

U had uiterlijk 1 juli 2019 in eLoket moeten rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft uitgevoerd. LET OP! Heeft u een bedrijf met een energie-auditplicht (EED)? Het is mogelijk dat u, naast de informatieplicht energiebesparing per Wm-inrichting, ook een EED-auditplicht heeft voor uw gehele onderneming. De EED-plicht is afhankelijk van een aantal factoren zoals het aantal werknemers, de omzet en het balanstotaal. In dit geval rapporteert u voor de informatieplicht energiebesparing uiterlijk op 5 december......

Voor 1 juli 2019 moest er een Energierapport worden ingediend bij de overheid. Voldoet uw bedrijf per 1 juli 2019 niet aan de informatieplicht? Dan kan het bevoegd gezag u een dwangsom opleggen. Wat staat er in dit rapport? Hoe energie(on)zuinig zijn het gebouw en de energie verbruikende zaken in het gebouw zoals machines, koel- en verwarmingsinstallaties, ICT, koelcellen, ovens etc.? Welke energiebesparende maatregelen (EML) met een terugverdientijd van 5 jaar zijn er al voltooid?......

Onduidelijke communicatie Veel bedrijven hebben echter nog niet aan hun verplichting voldaan. Dit is een resultaat van de onduidelijkheid rondom de verplichtingen die per bedrijf gelden en wat de Energiebesparingsplicht en Informatieplicht daadwerkelijk inhouden. Meer inzicht Wij hebben het voor u inzichtelijk gemaakt op www.energiebesparingplicht.nl. Via de gratis QuickScan krijgt u van ons een digitaal rapport waarin duidelijk aangegeven wordt welke verplichtingen er voor u gelden. Tevens leggen wij op deze website alle regels makkelijk......

Bedrijven die nog geen rapportage hebben ingediend via RVO.nl, moeten dat alsnog doen. Kijk op www.energiebesparingsplicht.nl welke stappen u dient te ondernemen. Bedrijven die nog niet gerapporteerd hebben, kunnen door het bevoegd gezag gerappelleerd worden en, indien nodig, kunnen er uiteindelijk dwangsommen worden opgelegd om hen alsnog te bewegen om te voldoen aan de Informatieplicht....

Door de energietransitie worden ondernemers geconfronteerd met nieuwe wetten en regels. De complexe wetgeving staat vermeld op diverse websites van de overheid. Maar niet elke ondernemer heeft de juridische- en technische kennis in huis om de informatie te kunnen begrijpen. Daarnaast kost het maanden aan research om alle informatie te kunnen verzamelen en begrijpen. Om ondernemend Nederland te kunnen ontzorgen is Netwerk Nederland het kenniscentrum Energiebesparingsplicht.nl gestart. Ons team van experts heeft alle bestaande informatie......

Auditplicht op grond van de Europese richtlijn energie efficiëntie (EED) De energie-audit is een systematische, vierjaarlijkse aanpak met als doel informatie te verzamelen over het actuele energieverbruik van een onderneming. De energie-audit geeft een gedetailleerd overzicht van alle bestaande energiestromen binnen de onderneming. Verder deelt u een overzicht met daarin de omvang en verdeling naar functies en eventuele omzetting naar andere energiedragers. Het gaat hier onder andere om het energieverbruik van gebouwen of groepen gebouwen,......

Het Energielabel laat de energieprestatie van een gebouw zien. De labelklasse loopt van A (energiezuinig) tot en met G (erg onzuinig). Vanaf 2008 is een Energielabel voor de Utiliteitsbouw verplicht. Door het Energielabel weten potentiële gebruikers hoe energiezuinig het gebouw is. Het energielabel is maximaal 10 jaar geldig. Let dus op de verloopdatum van uw energielabel; de allereerste energie labels uit 2008 verlopen in 2018. Check uw energielabel en meer informatie op https://energiebesparingsplicht.nl/energielabelplicht/...

Het bevoegd gezag is verantwoordelijk voor toezicht op en handhaving van de wettelijke energiebesparingsplicht én informatieplicht. Dat is in principe de gemeente waarbinnen uw Wm-inrichting is gevestigd. Naar aanleiding van uw rapportage kan uw gemeente of omgevingsdienst aanvullende vragen over uw Wm-inrichting hebben of een controlebezoek willen uitvoeren. Wanneer u niet uiterlijk VANDAAG rapporteert in eLoket, kan het bevoegd gezag handhavend optreden. Dat kan financiële gevolgen voor u hebben in de vorm van een dwangsom.......

Per 1 januari 2023 moet elk kantoor groter dan 100m² minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een Energie-Index van 1,3 of beter. Voldoet het pand dan niet aan de eisen, dan mag u het pand per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit. Het bevoegd gezag treedt als handhaver op bij overtreding van de Energielabel C-verplichting. Het bevoegd gezag is meestal de gemeente waar het kantoorgebouw staat. Check......

LET OP! Bedrijven en instellingen die onder de informatieplicht vallen moeten voor 1 juli een gespecialiseerd rapport met de volgende onderdelen bij de overheid inleveren: Hoe energie(on)zuinig zijn het gebouw en de energie verbruikende zaken in het gebouw zoals machines, koel- en verwarmingsinstallaties, ICT, koelcellen, ovens etc.? Welke energiebesparende maatregelen (EML) met een terugverdientijd van 5 jaar zijn er al voltooid? Welke energiebesparende maatregelen (EML) met een terugverdientijd van 5 jaar worden de aankomende jaren......

Controleer welke verplichtingen er voor uw onderneming gelden: https://energiebesparingsplicht.nl/quick-scan/ Wij hebben alle bestaande informatie rondom de nieuwe wetten en regels voor u verzameld en gefilterd. Na het invullen van de Quick Scan ontvangt u van ons een uniek handboek waarin aangegeven wordt welke Erkende Maatregelen (EML) voor uw onderneming gelden en welke stappen u concreet dient te ondernemen. Voldoet uw bedrijf per 1 juli 2019 niet aan de informatieplicht? Dan kan het bevoegd gezag u......

Voor 1 juli 2019 moet er een Energierapport worden ingediend bij de overheid. Voldoet uw bedrijf per 1 juli 2019 niet aan de informatieplicht? Dan kan het bevoegd gezag u een dwangsom opleggen. Wat betekent dit voor uw onderneming en wie maakt het Energierapport Informatieplicht? U leest het hier: https://energiebesparingsplicht.nl/informatieplicht/ ...

U kunt het rapport laten maken door een gespecialiseerde inspecteur. De inspecteur komt naar uw bedrijf toe om het gebouw en alle energieverbruikende installaties in kaart te brengen. Samen met de inspecteur worden de energie verbruikende installaties in kaart gebracht. Alle bevindingen worden in een Energierapport geplaatst en bij de verantwoordelijke afdeling van de overheid ingediend. Het inhuren van een gespecialiseerde inspecteur is niet verplicht. Bedrijven met genoeg (technische) kennis over de Energiebesparingsplicht en de......

Controleer welke verplichtingen er voor uw onderneming gelden: https://energiebesparingsplicht.nl/quick-scan/ Wij hebben alle bestaande informatie rondom de nieuwe wetten en regels voor u verzameld en gefilterd. Na het invullen van de Quick Scan ontvangt u van ons een uniek handboek waarin aangegeven wordt welke Erkende Maatregelen (EML) voor uw onderneming gelden en welke stappen u concreet dient te ondernemen. Voldoet uw bedrijf per 1 juli 2019 niet aan de informatieplicht? Dan kan het bevoegd gezag u......

Voor 1 juli 2019 moet er een Energierapport worden ingediend bij de overheid. Voldoet uw bedrijf per 1 juli 2019 niet aan de informatieplicht? Dan kan het bevoegd gezag u een dwangsom opleggen. Wat betekent dit voor uw onderneming en wie maakt het Energierapport Informatieplicht? Lees meer op https://energiebesparingsplicht.nl/informatieplicht/ ...

Om klimaatverandering tegen te gaan wil de Nederlandse overheid in 2030 minimaal 49% minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990. Om dit doel te halen neemt de Rijksoverheid maatregelen die grote gevolgen hebben voor het Nederlandse bedrijfsleven. Volgens de geldende milieuregelgeving moeten bedrijven en instellingen (inrichtingen) die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas (equivalent) per jaar verbruiken alle energiebesparende Erkende Maatregelen (EML) met een maximale terugverdientijd van vijf jaar treffen. Dit is de......

Door de energietransitie worden ondernemers geconfronteerd met nieuwe wetten en regels. De complexe wetgeving staat vermeld op diverse websites van de overheid. Maar niet elke ondernemer heeft de juridische- en technische kennis in huis om de informatie te kunnen begrijpen. Daarnaast kost het maanden aan research om alle informatie te kunnen verzamelen en begrijpen. Om ondernemend Nederland te kunnen ontzorgen is het kenniscentrum Energiebesparingsplicht.nl gestart! Ons team van experts heeft alle bestaande informatie voor u......

Don`t copy text!