Klimaatbeleid

49% minder uitstoot van broeikasgassen in 2030 dan in 1990.

Om klimaatverandering tegen te gaan wil de Nederlandse overheid 49% minder uitstoot van broeikasgassen in 2030 dan in 1990. Om dit doel te halen neemt de Rijksoverheid maatregelen en maakt afspraken met andere partijen.

Nationale klimaatdoelen in Klimaatwet en Klimaatakkoord

Een belangrijk doel van het nationale klimaatbeleid is de uitstoot van broeikasgassen verminderen. Als er te veel broeikasgassen in de lucht komen, verandert het klimaat, met grote gevolgen voor flora en fauna, oogsten en waterstanden. CO2 is het belangrijkste broeikasgas.

 

De Klimaatwet stelt vast met hoeveel procent ons land de CO2-uitstoot moet terugdringen. In juni 2018 is een voorstel voor de wet ingediend. Dat gaat uit van 95% minder CO2 uitstoot in 2050 (en al 49% in 2030). De wet moet burgers en bedrijven zekerheid geven over de klimaatdoelen.

 

In het Klimaatakkoord (waarvan de uitgewerkte versie eind 2018 is verschenen) staan afspraken met de sectoren over de manier waarop de klimaatdoelen kunnen worden gehaald. De volgende sectoren doen mee: de elektriciteitssector, de industrie, de gebouwde omgeving, de transsportsector en de landbouw.

 

Afspraken over het stimuleren van duurzame energie en energiebesparing staan in het Energieakkoord uit 2013. Het kabinet heeft deze afspraken gemaakt met onder meer werkgevers, vakbonden en milieuorganisaties.

Internationale klimaatdoelen

Het broeikaseffect kan het beste worden aangepakt als landen samenwerken om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Nederland heeft zich verbonden aan verschillende internationale klimaatafspraken. Zoals het Klimaatverdrag van de Verenigde Naties uit 1992 (het allereerste klimaatverdrag) en het Kyoto-Protocol uit 1997, waarin staat dat de emissieredacties van land tot land verschillen en onderling verhandeld kunnen worden.

 

In 2015 was er een VN-klimaattop in Parijs: de Conference of Parties (COP21). Nederland heeft daar ingestemd met een nieuw VN-klimaatakkoord. Het akkoord heeft als doel: de opwarming van de aarde beperken tot ruim onder 2 graden Celsius, met een duidelijk zicht op 1,5 graden Celsius. In 2016 heeft staatssecretaris Dijksma het Klimaatakkoord ondertekend namens de 28 lidstaten van de Europese Unie. Het akkoord gaat per 2020 in.

Internationaal onderzoek

Nederland gebruikt rapporten van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) als uitgangspunt voor het klimaatbeleid. In opdracht van de Verenigde Naties maakt het IPCC rapporten over de oorzaken en gevolgen van klimaatveranderingen. De rapporten beschrijven ook welke maatregelen er nodig zijn tegen de opwarming van de aarde. En wat de risico’s voor de toekomst zijn.

Welke afspraken zijn er tot nu toe gemaakt?

Klimaat

December 2018

Ontwerp Klimaatakkoord is klaar.

Klimaat

Oktober 2018

Kabinetsreactie op het Voorstel voor hoofdlijnen van een Klimaatakkoord. Start tweede ronde gesprekken sectortafels.

Klimaat

Juli 2018

Hoofdlijnen Klimaatakkoord bekend.

Klimaat

Juli 2018

Voorstel Klimaatwet.

Klimaat

Mei 2018

Verbod elektriciteitsproductie met kolen per 2030.

Klimaat

Mei 2017

Akkoord energie-intensieve industrie.

Klimaat

December 2016

Energie-agenda.

Klimaat

Januari 2016

Energierapport.

Klimaat

December 2015

Internationaal Klimaatakkoord (Akkoord van Parijs).

Klimaat

Oktober 2013

Klimaatagenda.

Klimaat

September 2013

Energieakkoord voor duurzame groei.

Klimaat

November 2011

Lokale Klimaat Agenda.

Klimaat

December 2018

Ontwerp Klimaatakkoord is klaar.

Klimaat

Oktober 2018

Kabinetsreactie op het Voorstel voor hoofdlijnen van een Klimaatakkoord. Start tweede ronde gesprekken sectortafels.

Klimaat

Juli 2018

Hoofdlijnen Klimaatakkoord bekend.

Klimaat

Juli 2018

Voorstel Klimaatwet.

Klimaat

Mei 2018

Verbod elektriciteitsproductie met kolen per 2030.

Klimaat

Mei 2017

Akkoord energie-intensieve industrie.

Klimaat

December 2016

Energie-agenda.

Klimaat

Januari 2016

Energierapport.

Klimaat

December 2015

Internationaal Klimaatakkoord (Akkoord van Parijs).

Klimaat

Oktober 2013

Klimaatagenda.

Klimaat

September 2013

Energieakkoord voor duurzame groei.

Klimaat

November 2011

Lokale Klimaat Agenda.

Uitspraak klimaatrechtszaak Urgenda tegen de Nederlandse Staat

De uitstoot van broeikasgassen moet eind 2020 met tenminste 25% verminderd zijn ten opzichte van 1990. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag op 9 oktober 2018 geoordeeld in een procedure van Urgenda tegen de Nederlandse Staat. Het gerechtshof bevestigt met de uitspraak in de klimaatzaak het vonnis van de rechtbank Den Haag. Het kabinet zal het vonnis uitvoeren. In 2013 spande organisatie Urgenda een rechtszaak aan tegen de Nederlandse Staat. Urgenda wil dat er in 2020 40% minder CO2-uitstoot is dan in 1990. In de dagvaarding staan de precieze eisen. In 2015 deed de rechter uitspraak: de uitstoot van broeikasgassen moet in 2020 minstens 25% lager zijn dan in 1990. De Staat ging daartegen in hoger beroep. In de memorie van grieven staat waarom.

Quick Scan: Controleer welke verplichtingen er voor uw onderneming gelden.

Wij hebben alle bestaande informatie rondom de nieuwe wetten en regels voor u verzameld en gefilterd. Na het invullen van de Quick Scan ontvangt u van ons een uniek handboek waarin wij u aangeven welke Erkende Maatregelen (EML) voor uw onderneming gelden en welke stappen u concreet dient te ondernemen. Voldoet uw bedrijf per 1 juli 2019 niet aan de informatieplicht? Dan kan het bevoegd gezag u een dwangsom opleggen.

Vul de Quick Scan in en krijg antwoord op de volgende vragen:
• Welke verplichtingen gelden er voor ons bedrijf?
• Welke Erkende Maatregelen (EML) moeten we nemen?
• Welke acties moeten we uitvoeren om op tijd aan onze verplichtingen te voldoen?

Laatste-nieuws Energiebesparingsplicht

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen
rondom de energiebesparingsplicht.

Energiebesparingsplicht Over Ons

Om ondernemend Nederland te kunnen ontzorgen is het kenniscentrum gestart.

Contact Energiebesparingsplicht

Heeft aanvullende vragen of wilt u geholpen worden? Neem dan contact met ons op.

Don`t copy text!