Start vandaag met het invullen van jouw energiebesparingsplicht

   088 028 5275 Openingstijden: 09.00 - 12.00   Welbergweg 79, 7556 PE Hengelo

De informatieplicht op grond van de Wet milieubeheer (Wm)

Vanaf 1 juli 2019 geldt de informatieplicht voor bedrijven en instellingen. Daarvoor wordt het Activiteitenbesluit milieubeheer aangepast. Op grond van de energiebesparingsplicht bent u verplicht alle Energiebesparende Maatregelen(EML) te treffen die een terugverdientijd hebben van 5 jaar of minder. Bedrijven en instellingen die onder de informatieplicht vallen, rapporteerden uiterlijk op 1 juli 2019 en daarna eenmaal per vier jaar aan het bevoegd gezag welke Energiebesparende Maatregelen (EML) ze hebben genomen.

⚠ Energierapport Informatieplicht

Voor 1 juli 2019 moet er, en daarna eenmaal per vier jaar, een gespecialiseerd rapport met de volgende drie onderdelen bij de overheid worden ingeleverd:

  • Hoe energie(on)zuinig zijn het gebouw en de energie verbruikende zaken in het gebouw zoals machines, koel- en verwarmingsinstallaties, ICT, koelcellen, ovens etc.?”
  • Welke energiebesparende maatregelen (EML) met een terugverdientijd van 5 jaar zijn er al voltooid?
  • Welke energiebesparende maatregelen (EML) met een terugverdientijd van 5 jaar worden de aankomende jaren uitgevoerd/ toegepast?

 

Bedrijven en instellingen die op 1 januari 2019 nog niet waren opgericht, rapporteren voor de eerste maal uiterlijk een jaar na oprichting van de inrichting. Glastuinbouwbedrijven die deelnemen aan het CO2 vereveningssysteem, bedrijven die deelnemen aan MJA, bedrijven die binnen het emissiehandelssysteem (ETS) vallen en vergunning plichtige bedrijven (omgevingsvergunning), zijn uitgezonderd van de informatieplicht.

Wie maakt het Energierapport?

U kunt het rapport laten maken door een gespecialiseerde inspecteur. De inspecteur komt naar uw bedrijf toe om het gebouw en alle energieverbruikende installaties in kaart te brengen. Samen met de inspecteur worden de energie verbruikende installaties in kaart gebracht. Alle bevindingen worden in een Energierapport geplaatst en bij de verantwoordelijke afdeling van de overheid ingediend. Het inhuren van een gespecialiseerde inspecteur is niet verplicht. Bedrijven met genoeg (technische) kennis over de Energiebesparingsplicht en de Erkende Maatregelenlijst (EML) kunnen zelf de aangifte doen.

Is er niet voldoende kennis in huis, vul dan de DoeNeutraal op deze website in. Eén van onze specialisten neemt dan contact met u op.

De deadline voor het aangeven van het Energierapport was 1 juli 2019, hierna moet dit eenmaal per 4 jaar. Het is dus van groot belang dat u zo spoedig mogelijk het Energierapport laat maken.

 

Wil u meer weten over de energiebespringsplicht? klik hier!

 

Controleer met DoeNeutraal welke verplichtingen er voor uw onderneming gelden!

 

DoeNeutraal: Controleer welke verplichtingen er voor uw onderneming gelden. Wij hebben alle bestaande informatie rondom de nieuwe wetten en regels voor u verzameld en gefilterd.

Na het invullen van DoeNeutraal ontvangt u van ons een uniek handboek waarin aangegeven wordt welke Erkende Maatregelen (EML) voor uw onderneming gelden en welke stappen u concreet dient te ondernemen. Voldoet uw bedrijf niet aan de informatieplicht? Dan kan het bevoegd gezag u een dwangsom opleggen.

 

Vul DoeNeutraal in en krijg antwoord op de volgende vragen:

  • Welke verplichtingen gelden er voor ons bedrijf?
  • Welke Erkende Maatregelen (EML) moeten we nemen?
  • Welke acties moeten we uitvoeren om op tijd aan onze verplichtingen te voldoen?

© Kenniscentrum Energiebesparingsplicht 2024. Alle rechten voorbehouden.