Energielabelplicht

Vanaf 2008 is een Energielabel voor de Utiliteitsbouw verplicht.

Energielabel klasse A tot en met G

Het Energielabel laat de energieprestatie van een gebouw zien. De labelklasse loopt van A (energiezuinig) tot en met G (erg onzuinig). Vanaf 2008 is een Energielabel voor de Utiliteitsbouw verplicht. Door het Energielabel weten potentiële gebruikers hoe energiezuinig het gebouw is. Het energielabel is maximaal 10 jaar geldig. Let dus op de verloopdatum van uw energielabel; de allereerste energie labels uit 2008 verlopen in 2018.

⚠ Energielabel utiliteitsbouw verplicht

Bij verkoop, verhuur of oplevering van utiliteitsgebouwen is sinds 1 januari 2008 een geldig energielabel verplicht. Het geldt voor gebouwen met de volgende functies (dit kan één functie zijn, maar ook een combinatie van meerdere functies):

Kantoor

Onderwijs, zoals scholen en universiteiten

Publieke functies, zoals bibliotheken, stadhuizen, vergadercentra

Gezondheidszorg, zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingshuizen

Horeca en logies, zoals hotels, pensions, cafés, restaurants

Sport, zoals sporthallen, stadions, zwembaden

Winkels, zoals supermarkten, warenhuizen, showrooms van garages

In 2023 geldt de Energielabel-C verplichting voor kantoren groter dan 100m²

Per 1 januari 2023 moet elk kantoor groter dan 100m² minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een Energie-Index van 1,3 of beter. Voldoet het pand dan niet aan de eisen, dan mag u het pand per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit. Het bevoegd gezag treedt als handhaver op bij overtreding van de Energielabel C-verplichting. Het bevoegd gezag is meestal de gemeente waar het kantoorgebouw staat.

 

Uitzonderingen waarvoor de verplichting niet geldt:

Kantoor(ruimte) gebruikt als nevenfunctie (<50% gebruiksoppervlak heeft kantoorfunctie).

Monumenten (rijk/provincie/gemeente). Beschermde stads- en dorpsgezichten behoren hier niet toe.

Binnen 2 jaar te slopen/transformeren/onteigenen panden.

⚠ Check uw energielabel

Energielabel A t/m C

Met een energielabel van A, B of C voldoet uw kantoor aan de norm voor 2023. De rijksoverheid streeft echter naar een energie neutrale gebouwen in 2050. Op dit moment zijn er verschillende financiële regelingen die u daarbij kunnen ondersteunen. Met het oog op de toekomst is het verstandig om alvast energiebesparende maatregelen te onderzoeken.

Energielabel D t/m G

Kantoren met een label D t/m G kunnen soms zonder bouwkundige ingrepen energielabel C halen. Kies een natuurlijk moment om de energiebesparende maatregelen door te voeren. U kunt hiervoor advies inwinnen bij een erkend energieadviseur. Misschien kan uw pand met weinig ingrepen direct de stap maken naar energielabel A of B?

Geen label

U kunt advies inwinnen bij een erkend energieadviseur. Deze kan inschatten hoe energiezuinig uw gebouw is. Denkt uw adviseur dat uw pand energiezuinig is (A t/m C)? Dan kan die een labelberekening maken. Heeft u label A t/m C? Dan registreert de adviseur uw label en meldt hij uw pand af.

In vier stappen naar energielabel C (of beter)

Volg deze 4 stappen:

qode-np-item
1
Vraag een maatwerkadvies aan
qode-np-item
2
Verken de volgende financiële regelingen: EIA, ISDE, SDE+, MIA en Vamil
qode-np-item
3
Voer de maatregelen uit
qode-np-item
4
Laat een nieuw energielabel opstellen
1

VRAAG EEN MAATWERKADVIES AAN

2

VERKEN DE VOLGENDE FINANCIËLE REGELINGEN: EIA, ISDE, SDE+, MIA EN VAMIL

3

VOER DE MAATREGELEN UIT

4

LAAT EEN NIEUW ENERGIELABEL OPSTELLEN

Controleer met onze Quick Scan welke verplichtingen er voor uw onderneming gelden!

Quick Scan: Controleer welke verplichtingen er voor uw onderneming gelden.

Wij hebben alle bestaande informatie rondom de nieuwe wetten en regels voor u verzameld en gefilterd. Na het invullen van de Quick Scan ontvangt u van ons een uniek handboek waarin aangegeven wordt welke Erkende Maatregelen (EML) voor uw onderneming gelden en welke stappen u concreet dient te ondernemen. Voldoet uw bedrijf per 1 juli 2019 niet aan de informatieplicht? Dan kan het bevoegd gezag u een dwangsom opleggen.

Vul de Quick Scan in en krijg antwoord op de volgende vragen:
• Welke verplichtingen gelden er voor ons bedrijf?
• Welke Erkende Maatregelen (EML) moeten we nemen?
• Welke acties moeten we uitvoeren om op tijd aan onze verplichtingen te voldoen?

Laatste-nieuws Energiebesparingsplicht

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen
rondom de energiebesparingsplicht.

Energiebesparingsplicht Over Ons

Om ondernemend Nederland te kunnen ontzorgen is het kenniscentrum gestart.

Contact Energiebesparingsplicht

Heeft aanvullende vragen of wilt u geholpen worden? Neem dan contact met ons op.

Don`t copy text!