Auteur: admin

Als ondernemer krijgt u te maken met nieuwe en gewijzigde regels. Hier vindt u een selectie van de regels voor ondernemers die wijzigen of al zijn gewijzigd van 1 oktober 2019 tot en met 1 januari 2020: https://ondernemersplein.kvk.nl/wetswijzigingen/ ...

Veel ondernemers overwegen om te investeren in zonnepanelen. Echter komt het steeds vaker voor dat men in grote delen van Nederland de opgewekte zonne-energie door overcapaciteit niet meer kan terugleveren aan de netbeheerder. Hierdoor ontstaat het risico dat grote investeringen voorlopig geen opbrengsten genereren. Verkopers van zonnepanelen hebben een ander belang dan u als ondernemer. Helaas constateren we steeds vaker dat ondernemers al offertes hebben getekend en subsidies hebben aangevraagd, terwijl er helemaal geen mogelijkheid is...

Op dit moment wordt het nieuws gedomineerd door de milieucrisis die Nederland ernstig raakt. De gevolgen van alle maatregelen zullen niet alleen beperkt blijven tot de boeren- en bouwbedrijven. Om te beginnen verhoogt de overheid per 1 januari 2020 opnieuw de energiebelasting op aardgas. Dit betekent dat voor alle bedrijven met een gasaansluiting de gasrekening in 2020 fors duurder gaat uitvallen. We verwachten daarnaast dat de overheid de aankomende tijd met extra maatregelen komt, welke van...

U had uiterlijk 1 juli 2019 in eLoket moeten rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft uitgevoerd. LET OP! Heeft u een bedrijf met een energie-auditplicht (EED)? Het is mogelijk dat u, naast de informatieplicht energiebesparing per Wm-inrichting, ook een EED-auditplicht heeft voor uw gehele onderneming. De EED-plicht is afhankelijk van een aantal factoren zoals het aantal werknemers, de omzet en het balanstotaal. In dit geval rapporteert u voor de informatieplicht energiebesparing uiterlijk op 5 december 2019 in...

U had uiterlijk 1 juli 2019 in eLoket moeten rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft uitgevoerd. LET OP! Heeft u een bedrijf met een energie-auditplicht (EED)? Het is mogelijk dat u, naast de informatieplicht energiebesparing per Wm-inrichting, ook een EED-auditplicht heeft voor uw gehele onderneming. De EED-plicht is afhankelijk van een aantal factoren zoals het aantal werknemers, de omzet en het balanstotaal. In dit geval rapporteert u voor de informatieplicht energiebesparing uiterlijk op 5 december 2019 in...

Voor 1 juli 2019 moest er een Energierapport worden ingediend bij de overheid. Voldoet uw bedrijf per 1 juli 2019 niet aan de informatieplicht? Dan kan het bevoegd gezag u een dwangsom opleggen. Wat staat er in dit rapport? Hoe energie(on)zuinig zijn het gebouw en de energie verbruikende zaken in het gebouw zoals machines, koel- en verwarmingsinstallaties, ICT, koelcellen, ovens etc.? Welke energiebesparende maatregelen (EML) met een terugverdientijd van 5 jaar zijn er al voltooid? Welke...

Onduidelijke communicatie Veel bedrijven hebben echter nog niet aan hun verplichting voldaan. Dit is een resultaat van de onduidelijkheid rondom de verplichtingen die per bedrijf gelden en wat de Energiebesparingsplicht en Informatieplicht daadwerkelijk inhouden. Meer inzicht Wij hebben het voor u inzichtelijk gemaakt op www.energiebesparingplicht.nl. Via de gratis QuickScan krijgt u van ons een digitaal rapport waarin duidelijk aangegeven wordt welke verplichtingen er voor u gelden. Tevens leggen wij op deze website alle regels makkelijk voor u uit. Alsnog...

Bedrijven die nog geen rapportage hebben ingediend via RVO.nl, moeten dat alsnog doen. Kijk op www.energiebesparingsplicht.nl welke stappen u dient te ondernemen. Bedrijven die nog niet gerapporteerd hebben, kunnen door het bevoegd gezag gerappelleerd worden en, indien nodig, kunnen er uiteindelijk dwangsommen worden opgelegd om hen alsnog te bewegen om te voldoen aan de Informatieplicht....

Door de energietransitie worden ondernemers geconfronteerd met nieuwe wetten en regels. De complexe wetgeving staat vermeld op diverse websites van de overheid. Maar niet elke ondernemer heeft de juridische- en technische kennis in huis om de informatie te kunnen begrijpen. Daarnaast kost het maanden aan research om alle informatie te kunnen verzamelen en begrijpen. Om ondernemend Nederland te kunnen ontzorgen is Netwerk Nederland het kenniscentrum Energiebesparingsplicht.nl gestart. Ons team van experts heeft alle bestaande informatie voor u...

Auditplicht op grond van de Europese richtlijn energie efficiëntie (EED) De energie-audit is een systematische, vierjaarlijkse aanpak met als doel informatie te verzamelen over het actuele energieverbruik van een onderneming. De energie-audit geeft een gedetailleerd overzicht van alle bestaande energiestromen binnen de onderneming. Verder deelt u een overzicht met daarin de omvang en verdeling naar functies en eventuele omzetting naar andere energiedragers. Het gaat hier onder andere om het energieverbruik van gebouwen of groepen gebouwen, industriële processen...

Don`t copy text!