Start vandaag met het invullen van jouw energiebesparingsplicht

   088 028 5275 Openingstijden: 09.00 - 12.00   Welbergweg 79, 7556 PE Hengelo

Handhaving Energiebesparingsplicht

CO2

In 2023 geldt de Energielabel-C verplichting voor kantoren groter dan 100m²

Per 1 januari 2023 moet elk kantoor groter dan 100m² minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een Energie-Index van 1,3 of beter. Voldoet het pand dan niet aan de eisen, dan mag u het pand per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit. Het bevoegd gezag treedt als handhaver op bij overtreding van de Energielabel C-verplichting. Het bevoegd gezag is meestal de gemeente waar het kantoorgebouw staat.

Check uw energielabel via https://energiebesparingsplicht.nl/energielabelplicht/

Wilt u weten welke verplichtingen er voor uw organisatie gelden of wilt u een energielabel aanvragen? Wij helpen u graag! Als u vrijblijvend meer informatie wenst, dan kunt u een e-mail zenden naar info@energiebesparingsplicht.nl of door te bellen met 074-2504552.

© Kenniscentrum Energiebesparingsplicht 2024. Alle rechten voorbehouden.