Start vandaag met het invullen van jouw energiebesparingsplicht

   088 028 5275 Openingstijden: 09.00 - 12.00   Welbergweg 79, 7556 PE Hengelo

Energielabelplicht

Voor de meeste zakelijke gebouwen kunt u het aankomend jaar al te maken krijgen met de Energielabelplicht. Met dit energielabel wordt duidelijk gemaakt hoe energie(on)zuinig een gebouw is. De energieprestatie van een gebouw moet worden vastgesteld met de nieuwe bepalingsmethode NTA8800. Een energielabel voor zakelijke gebouwen mag uitsluitend worden vastgesteld door een speciaal gecertificeerde specialist. Deze zal op uw locatie(s) de energieprestatie van uw gebouw(en) vaststellen. Indien gewenst, kan er worden aangeven met welke energiebesparende maatregelen er een beter energielabel kan worden behaald.

Let op! Vanaf 1 januari 2023 dienen alle kantoren minimaal een energielabel C te hebben. Als deze niet aanwezig is kan er een dwangsom van maximaal € 20.250 worden opgelegd. Ook kan de overheid het pand sluiten.

Wilt u weten welke verplichtingen er voor uw organisatie gelden of wilt u een energielabel aanvragen? Wij helpen u graag! Als u vrijblijvend meer informatie wenst, dan kunt u een e-mail zenden naar info@energiebesparingsplicht.nl of door te bellen met 074-2504552.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Energielabelplicht

Header-Energiebesparingsplicht

Energielabel klasse A tot en met G

Het Energielabel laat de energieprestatie van een gebouw zien. De labelklasse loopt van A (energiezuinig) tot en met G (erg onzuinig). Vanaf 2008 is een Energielabel voor de Utiliteitsbouw verplicht. Door het Energielabel weten potentiële gebruikers hoe energiezuinig het gebouw is. Het energielabel is maximaal 10 jaar geldig. Let dus op de verloopdatum van uw energielabel; de allereerste energie labels uit 2008 verlopen in 2018.

⚠ Energielabel utiliteitsbouw verplicht

Bij verkoop, verhuur of oplevering van utiliteitsgebouwen is sinds 1 januari 2008 een geldig energielabel verplicht. Het geldt voor gebouwen met de volgende functies (dit kan één functie zijn, maar ook een combinatie van meerdere functies):

 • Kantoor
 • Onderwijs, zoals scholen en universiteiten
 • Publieke functies, zoals bibliotheken, stadhuizen, vergadercentra
 • Gezondheidszorg, zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingshuizen
 • Horeca en logies, zoals hotels, pensions, cafés, restaurants
 • Sport, zoals sporthallen, stadions, zwembaden
 • Winkels, zoals supermarkten, warenhuizen, showrooms van garages

In 2023 geldt de Energielabel-C verplichting voor kantoren groter dan 100m²

Per 1 januari 2023 moet elk kantoor groter dan 100m² minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een Energie-Index van 1,3 of beter. Voldoet het pand dan niet aan de eisen, dan mag u het pand per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit. Het bevoegd gezag treedt als handhaver op bij overtreding van de Energielabel C-verplichting. Het bevoegd gezag is meestal de gemeente waar het kantoorgebouw staat.

 

 • Uitzonderingen waarvoor de verplichting niet geldt:
 • Kantoor(ruimte) gebruikt als nevenfunctie (<50% gebruiksoppervlak heeft kantoorfunctie).
 • Monumenten (rijk/provincie/gemeente). Beschermde stads- en dorpsgezichten behoren hier niet toe.
 • Binnen 2 jaar te slopen/transformeren/onteigenen panden.

 

⚠ Check uw energielabel

 

Energielabel A t/m C

Met een energielabel van A, B of C voldoet uw kantoor aan de norm voor 2023. De rijksoverheid streeft echter naar een energie neutrale gebouwen in 2050. Op dit moment zijn er verschillende financiële regelingen die u daarbij kunnen ondersteunen. Met het oog op de toekomst is het verstandig om alvast energiebesparende maatregelen te onderzoeken.

Energielabel D t/m G

Kantoren met een label D t/m G kunnen soms zonder bouwkundige ingrepen energielabel C halen. Kies een natuurlijk moment om de energiebesparende maatregelen door te voeren. U kunt hiervoor advies inwinnen bij een erkend energieadviseur. Misschien kan uw pand met weinig ingrepen direct de stap maken naar energielabel A of B?

Geen label

U kunt advies inwinnen bij een erkend energieadviseur. Deze kan inschatten hoe energiezuinig uw gebouw is. Denkt uw adviseur dat uw pand energiezuinig is (A t/m C)? Dan kan die een labelberekening maken. Heeft u label A t/m C? Dan registreert de adviseur uw label en meldt hij uw pand af.

In vier stappen naar energielabel C (of beter)

 

VRAAG EEN MAATWERKADVIES AAN

 

VERKEN DE VOLGENDE FINANCIËLE REGELINGEN: EIA, ISDE, SDE+, MIA EN VAMIL

 

VOER DE MAATREGELEN UIT

 

LAAT EEN NIEUW ENERGIELABEL OPSTELLEN

 

Controleer met onze DoeNeurtaal welke verplichtingen er voor uw onderneming gelden!

DoeNeutraal: Controleer welke verplichtingen er voor uw onderneming gelden.

Wij hebben alle bestaande informatie rondom de nieuwe wetten en regels voor u verzameld en gefilterd. Na het invullen van DoeNeutraal ontvangt u van ons een uniek handboek waarin aangegeven wordt welke Erkende Maatregelen (EML) voor uw onderneming gelden en welke stappen u concreet dient te ondernemen. Voldoet uw bedrijf niet aan de informatieplicht? Dan kan het bevoegd gezag u een dwangsom opleggen.

Vul DoeNeutraal in en krijg antwoord op de volgende vragen:

 • Welke verplichtingen gelden er voor ons bedrijf?
 • Welke Erkende Maatregelen (EML) moeten we nemen?
 • Welke acties moeten we uitvoeren om op tijd aan onze verplichtingen te voldoen?

© Kenniscentrum Energiebesparingsplicht 2024. Alle rechten voorbehouden.