Start vandaag met het invullen van jouw energiebesparingsplicht

   088 028 5275 Openingstijden: 09.00 - 12.00   Welbergweg 79, 7556 PE Hengelo

Welke verplichtingen gelden er voor u?

Rapporterenn-scaledv

Om klimaatverandering tegen te gaan wil de Nederlandse overheid in 2030 minimaal 49% minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990. Om dit doel te halen neemt de Rijksoverheid maatregelen die grote gevolgen hebben voor het Nederlandse bedrijfsleven.

Volgens de geldende milieuregelgeving moeten bedrijven en instellingen (inrichtingen) die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas (equivalent) per jaar verbruiken alle energiebesparende Erkende Maatregelen (EML) met een maximale terugverdientijd van vijf jaar treffen. Dit is de Informatieplicht en Energiebesparingsplicht. De overheid ziet streng toe op de naleving van deze regels. Voor bepaalde bedrijven en organisaties is er ook nog de Auditplicht en Energielabelplicht.

LET OP! Als uw bedrijf per 1 juli 2019 niet aan de Informatieplicht voldoet, kan het bevoegd gezag u een dwangsom opleggen!!

Controleer welke verplichtingen er voor uw onderneming gelden, doe de Quick Scan op https://energiebesparingsplicht.nl!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© Kenniscentrum Energiebesparingsplicht 2024. Alle rechten voorbehouden.