Energiebesparingsplicht voor bedrijven

Om klimaatverandering tegen te gaan wil de Nederlandse overheid in 2030 minimaal 49% minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990. Om dit doel te halen neemt de Rijksoverheid maatregelen die grote gevolgen hebben voor het Nederlandse bedrijfsleven. Volgens de geldende milieuregelgeving moeten bedrijven en instellingen (inrichtingen) die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas (equivalent) per jaar verbruiken alle energiebesparende Erkende Maatregelen (EML) met een maximale terugverdientijd van vijf jaar treffen. Dit is de Informatieplicht en Energiebesparingsplicht. De overheid ziet streng toe op de naleving van deze regels. Voor bepaalde bedrijven en organisaties is er ook nog de Auditplicht en Energielabelplicht.

 

Via deze website kunt u controleren welke verplichtingen er voor uw onderneming gelden en welke stappen u dient te nemen!

⚠ Met welke verplichtingen krijgt u te maken?

Informatieplicht

Voor 1 juli 2019 moest er een Energierapport worden ingediend bij de overheid. Voldoet uw bedrijf nog niet aan de Informatieplicht? Dan kan het bevoegd gezag u een dwangsom opleggen. U heeft de verplichting om elke 4 jaar een Energierapport met de uitgevoerde en nog uit te voeren Erkende Maatregelen (EML) bij de overheid in te dienen.

Energiebesparingsplicht

U bent verplicht om alle Energiebesparende Maatregelen (EML) met een terugverdientijd van maximaal vijf jaar uit te voeren. Let op! De aanleg van warmtepompen, windmolens en zonnepanelen gelden NIET als energiebesparende maatregel. Verplichte verlaging energieverbruik door het isoleren van gebouwen, vervangen van oude machines, plaatsen van LED verlichting etc..

Energielabelplicht

Alle utiliteitsbouw met een gebruiksoppervlakte boven de 50m² moet voorzien zijn van een (zichtbaar) Energielabel. Kantoren met een oppervlakte boven de 100 m² mogen in 2023 niet meer gebruikt worden indien het energielabel D of hoger is. In de wet is een maximale  bestuurlijke boete van € 20.250,- opgenomen als u niet voldoet aan deze verplichting.

Auditplicht

Grote bedrijven moeten elke vier jaar een energie-audit uitvoeren. De energie-audit is een systematische, vierjaarlijkse aanpak met als doel informatie te verzamelen over het actuele energieverbruik van een onderneming. De energie-audit geeft een gedetailleerd overzicht van alle bestaande energiestromen binnen de onderneming.

Quick Scan: Controleer welke verplichtingen er voor uw onderneming gelden.

Wij hebben alle bestaande informatie rondom de nieuwe wetten en regels voor u verzameld en gefilterd. Na het invullen van de Quick Scan ontvangt u van ons een uniek handboek waarin aangegeven wordt welke Erkende Maatregelen (EML) voor uw onderneming gelden en welke stappen u concreet dient te ondernemen. Voldoet uw bedrijf per 1 juli 2019 niet aan de informatieplicht? Dan kan het bevoegd gezag u een dwangsom opleggen.

Vul de Quick Scan in en krijg antwoord op de volgende vragen:
• Welke verplichtingen gelden er voor ons bedrijf?
• Welke Erkende Maatregelen (EML) moeten we nemen?
• Welke acties moeten we uitvoeren om op tijd aan onze verplichtingen te voldoen?

Laatste-nieuws Energiebesparingsplicht

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen
rondom de energiebesparingsplicht.

Energiebesparingsplicht Over Ons

Om ondernemend Nederland te kunnen ontzorgen is het kenniscentrum gestart.

Contact Energiebesparingsplicht

Heeft aanvullende vragen of wilt u geholpen worden? Neem dan contact met ons op.

Don`t copy text!